Digital
Marketing

اندیشه ی نو طرح نو
سفارت جمهوری غناغنا قبلاً به عنوان ساحل عاج شناخته می شد و کشوری ثروتمند در جنوب صحرای آفریقا و معروف به "جزیره صلح است".
جمهوری غنا از دیرباز روابط دوستانه و پایداری با کشورمان داشته است.
ساختار وب سایت جدید سفارت غنا در ایران بر پایه تکنولوژی واکنش گرا با زمان لودینگ سریع و سهولت در نمایش تلفن های همراه بکار گرفته شده است.
در ترکیب بندی رنگها استفاده از رنگهای پرچم ( رنگهای شاد و زنده البسه مردم بومی) برای بیان بصری بهتر بهره گرفته شده است.
گالری های متعدد تصویری و بانک های اطلاعاتی متنوع از امتیازات این پایگاه اطلاع رسانی می باشد.

تاریخ قرار داد: 2016
وب سایت سفارت غنا از تکنولوژی
واکنش گرا بهره می گیرد.
با وجود تصاویر با کیفیت و اطلاعات تصویری فراوان زمان لود سایت بسار پایین و با سرعت و سهولت فراوان در تلفن های همراه نمایش داده می شود.

مشاهده سایت

گالری تصاویر نمونه کار


email

با عضویت در خبرنامه از خبر های جالب ما عقب نمانید