سفارت جمهوری غناغنا قبلاً به عنوان ساحل عاج شناخته می شد و کشوری ثروتمند در جنوب صحرای آفریقا و معروف به "جزیره صلح است".
جمهوری غنا از دیرباز روابط دوستانه و پایداری با کشورمان داشته است.
ساختار وب سایت جدید سفارت غنا در ایران بر پایه تکنولوژی واکنش گرا با زمان لودینگ سریع و سهولت در نمایش تلفن های همراه بکار گرفته شده است.
در ترکیب بندی رنگها استفاده از رنگهای پرچم ( رنگهای شاد و زنده البسه مردم بومی) برای بیان بصری بهتر بهره گرفته شده است.
گالری های متعدد تصویری و بانک های اطلاعاتی متنوع از امتیازات این پایگاه اطلاع رسانی می باشد.

تاریخ قرار داد: 2016
وب سایت سفارت غنا از تکنولوژی
واکنش گرا بهره می گیرد.
با وجود تصاویر با کیفیت و اطلاعات تصویری فراوان زمان لود سایت بسار پایین و با سرعت و سهولت فراوان در تلفن های همراه نمایش داده می شود.

مشاهده سایت

گالری تصاویر نمونه کار


تکنولوژی ها ورژن
email

با عضویت در خبرنامه از خبر های جالب ما عقب نمانید